Γνωσιακή Βάση: Emails > Ρυθμίσεις Mail Client
0020 - Οδηγίες ρύθμισης Outlook app

  • Πατήστε στο Add Account.

  • Συμπληρώστε το πεδίο Enter your email και πατήστε Continue.

  • Επιλέξτε IMAP και συμπληρώστε τα πεδία:


Email Address: mailuser@mydomain.tld

IMAP Incoming Mail Server

IMAP Host Name: mail.mydomain.tld
Port: 993
Security Type: SSL/TLS

IMAP Username: mailuser@mydomain.tld
IMAP Password: Ο κωδικός του λογαριασμού email


SMTP Outgoing Mail Server

SMTP Host Name: mail.mydomain.tld
Port: 465
Security Type: SSL/TLS

STMP Username: mailuser@mydomain.tld
SMTP Password: Ο κωδικός του λογαριασμού email


  • Στη συνέχεια πατήστε το  πάνω δεξιά και ο λογαριασμός θα έχει προστεθεί.

IpHost Support - Innovative Web Solutions