Γνωσιακή Βάση: Συχνές Ερωτήσεις
0100 - Αποστολή email μέσω SMTP authentication | Joomla!

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε SMPT authentication στο Joomla!, θα πρέπει αλλάξει η προεπιλεγμένη ρύθμιση PHP mail() (sendmail), έτσι ώστε να λειτουργεί με πιστοποιημένη εξερχόμενη αλληλογραφία (SMTP).


Αυτό μπορεί να επιτευχθεί πολύ εύκολα όπως θα δείτε παρακάτω, καθώς υποστηρίζεται πλήρως από το Joomla χωρίς επιπλέον πρόσθετα/modules. Έτσι, π
έρα από την ασφαλή σύνδεση και αποστολή δεδομένων (αφού απαιτείται διαπίστευση του λογαριασμού email που στέλνει μηνύματα), επιτυγχάνεται και η αποφυγή ενδεχόμενης δραστηριότητας spam - αποστολής ανεπιθύμητης αλληλογραφίας - εν αγνοία σας.


Παρακάτω παραθέτουμε αναλυτικές οδηγίες με την απαιτούμενη παραμετροποίηση:


Αφού συνδεθείτε στο διαχειριστικό του Joomla, επιλέγετε System → Global Configuration από το οριζόντιο μενού
(Site → Global Configuration για Joomla 2.5)Στη συνέχεια επιλέγετε την καρτέλα ServerΚάτω δεξιά, θα βρείτε τα Mail SettingsΤα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν είναι η διεύθυνση που επιθυμούμε να στέλνει (From Email), το όνομα που θα φαίνεται στον παραλήπτη (From Name), στο Reply To Email μπορούμε να προσθέσουμε μια διαφορετική διεύθυνση email εφόσον επιθυμούμε ο παραλήπτης να στείλει ενδεχόμενη απάντηση σε κάποιο άλλο email - εάν το εν λόγω πεδίο παραμείνει κενό, θα χρησιμοποιθεί αυτό που ορίστηκε στο From Email.

Στο πεδίο Mailer, επιλέγετε SMTP και στο SMTP Host ορίζετε το host name (συνήθως είναι το mail.domain.tld). Εφόσον δεν το γνωρίζετε ήδη, μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες στο σχετικό άρθρο → "Απαραίτητες παράμετροι για τη ρύθμιση mail client". Στον τύπο της κωδικοποίησης (SMTP Security) επιλέγουμε SSL/TLS και SMTP Port → 465, όπως επίσης και "Yes" στο SMTP Authentication.

Τέλος, στα πεδία SMTP Username/Password πρέπει να συμπληρωθεί ολόκληρη η διεύθυνση email όπως επίσης και ο αντίστοιχος κωδικός πρόσβασης. Έπειτα, μπορείτε να δοκιμάσετε τις ρυθμίσεις επιλέγοντας Send Test Mail.
Εφόσον οι ρυθμίσεις είναι σωστές, θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης στον ίδιο λογαριασμό που ορίσαμε σαν αποστολέα, όπως φαίνεται παρακάτω παρακάτω.Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να αποθηκευτούν οι παραπάνω ρυθμίσεις, επιλέγετε πάνω αριστερά Save ή Save & Close αντίστοιχα για να επιστρέψετε στο κεντρικό μενού


→ Πλέον η προεπιλογή PHP Mail έχει αλλάξει σε SMTP και όλα τα εξερχόμενα μηνύματα (πχ. από τη φόρμα επικοινωνίας σας) θα χρησιμοποιούν το λογαριασμό που ορίσατε!* τα παραπάνω screenshots αφορούν την τελευταία σταθερή έκδοση κατά τη συγγραφή του παρόντος οδηγού → Joomla! 3.9.25 Stable


Για οποιαδήποτε απορία ή τυχόν ζήτημα που προκύψει αφού ακολουθήσετε τις παραπάνω οδηγίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τεχνικό μας τμήμα, στέλνοντας ένα email στο support@iphost.net και αναγράφοντας στον τίτλο του μηνύματος [SMTP Authentication @ Joomla] καθώς και το domain σας.


IpHost Support - Innovative Web Solutions