0080 - Ορθές πρακτικές αποστολής email

Ακολουθήστε τις παρακάτω ορθές πρακτικές όταν συνθέσετε ένα νέο email για να ελαχιστοποιήσετε τη πιθανότητα να μαρκαριστεί το μήνυμα σας ως spam.

1) Βεβαιωθείτε πως το username από το οποίο στέλνετε είναι το πραγματικό και ότι στέλνετε χρησιμοποιώντας το πραγματικό domain name.

2) Αποφύγετε τη χρήση πολλαπλών και συνεχών κεφαλαίων γραμμάτων, ειδικά στο θέμα του email.

3) Αποφύγετε τη χρήση πολλαπλών και συνεχών κενών (space bar) καθώς και τη χρήση αριθμών αντί γραμμάτων, γνωστό και ως leetspeak. (π.χ. 3m@1l αντί για email)

4) Μην χρησιμοποιείτε ύποπτες φράσεις που συνήθως χρησιμοποιούνται σε spam. (π.χ. Αγοράστε τώρα στη μοναδική τιμή...)

5) Να χρησιμοποιείτε domain name που μπορεί να επαληθευτεί με την διεύθυνση IP σας.

6) Μην χρησιμοποιείτε φράσεις τύπου 'Αυτό το email δεν είναι spam' ή 'Αυτό το email είναι 100% αληθινό'.

7) Να συμπεριλαμβάνετε κείμενο σε μορφή plain-text, καθώς οι spammers συνήθως στέλνουν πολλές εικόνες ή κείμενο σε μορφή HTML.

8) Ελέγξτε το reputation score του domain σας με το εργαλείο https://www.mail-tester.com/ για να δείτε πόσο πιθανό είναι ένα email σας να μαρκαριστεί ως spam. Όσο μικρότερο είναι το score, τόσο πιο πιθανό είναι ένα μήνυμα να μαρκαριστεί ως spam.

9) Δώστε προσοχή στα domains των url links που έχετε στο email σας σε περίπτωση που αυτά τα domains είναι σε blacklist.

10) Αποφύγετε την πολλαπλή χρήση των λέξεων 'free' και 'δωρεάν' καθώς και άλλων λέξεων που χρησιμοποιούνται συνήθως από spammers.

Ενδεικτική λίστα λέξεων "spam trigger":


IpHost Support - Innovative Web Solutions