Γνωσιακή Βάση: cPanel
0130 - Πως να δημιουργήσετε ένα Addon, Alias ή subdomain στο νέο μενού του cPanel (2023)

Πως να δημιουργήσετε ένα Alias, Addon Domain ή Subdomain στο νέο μενού του cPanel (Jupiter Theme 2023)

Διαδικασία δημιουργίας Alias:

 1. Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας στο cPanel της φιλοξενίας στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε ένα Alias Domain
 2. Από το κεντρικό μενού του cPanel επιλέξτε “Domains” στην κατηγορία DOMAINS
 3. Στην νέα σελίδα, επιλέξτε “Create a New Domain”
 4. Πληκτρολογήστε το domain που θέλετε να προσθέσετε
 5. Βεβαιωθείτε πως η επιλογή “Share document root” είναι επιλεγμένη
 6. Επιλέξτε Submit.

Διαδικασία δημιουργίας Addon Domain:

 1. Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας στο cPanel της φιλοξενίας στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε ένα Addon Domain.
 2. Από το κεντρικό μενού του cPanel επιλέξτε “Domains” στην κατηγορία DOMAINS.
 3. Στην νέα σελίδα, επιλέξτε “Create a New Domain”.
 4. Πληκτρολογήστε το domain που θέλετε να προσθέσετε (χωρίς www) κάτω από την ένδειξη Domain.
 5. Βεβαιωθείτε πως η επιλογή “Share document root” δεν είναι επιλεγμένη.
 6. Πληκτρολογείτε το όνομα του φακέλου είτε εντός είτε εκτός του public_html που επιθυμείτε να δημιουργήσετε (αρχικά το όνομα του φακέλου ορίζεται αυτόματα, μπορείτε να το αλλάξετε εάν επιθυμείτε).
 7. Επιλέξτε Submit.

Διαδικασία δημιουργίας  Subdomain:

 1. Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας στο cPanel της φιλοξενίας στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε ένα Subdomain.
 2. Από το κεντρικό μενού του cPanel επιλέξτε “Domains” στην κατηγορία DOMAINS.
 3. Στην νέα σελίδα, επιλέξτε “Create a New Domain”.
 4. Πληκτρολογήστε το subdomain που θέλετε να προσθέσετε κάτω από την ένδειξη Domain.
 5. Βεβαιωθείτε πως η επιλογή “Share document root” δεν είναι επιλεγμένη.
 6. Πληκτρολογείτε το όνομα του φακέλου είτε εντός είτε εκτός του public_html που επιθυμείτε να δημιουργήσετε (αρχικά το όνομα του φακέλου ορίζεται αυτόματα, μπορείτε να το τροποποιήσετε εάν επιθυμείτε)
 7. Επιλέξτε Submit.

Πλήρες documentation από το official cPanel website θα βρείτε εδώ.


IpHost Support - Innovative Web Solutions