Γνωσιακή Βάση: Domains > cPanel
0010 - Domains

Από το search bar του cPanel πληκτρολογήστε Domains και πατήστε την αντίστοιχη επιλογή.

Από τη σελίδα Domains μπορείτε να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε όλα τα domains σας.

Για τη δημιουργία ενός domain:

Πατήστε Create a New Domain.

Συμπληρώστε το πεδίο Domain. Αν θέλετε το domain να λειτουργεί ως alias τότε αφήστε το κουτάκι Document Root τικαρισμένο, αλλιώς αν θέλετε το domain να δείχνει σε νέα ιστοσελίδα ξε-τικάρετε το κουτάκι Document Root για να λειτουργεί ως addon domain. Τέλος, πατήστε Submit για να δημιουργηθεί το domain.

Για τη διαγραφή ενός domain:

Για το domain που θέλετε να διαγραφεί πατήστε Manage.

Προσοχή, σημειώνεται πως η διαγραφή ενός domain είναι μόνιμη και μη αναστρέψιμη. Το document root, δηλαδή τα αρχεία και οι φάκελοι, της ιστοσελίδας του domain δεν διαγράφονται και αν επιθυμείτε να τα διαγράψετε θα πρέπει να το κάνετε από το File Manager.

Πατήστε Remove Domain και στο επόμενο μήνυμα επιβεβαίωσης πατήστε Yes, Remove this Domain.


IpHost Support - Innovative Web Solutions