Γνωσιακή Βάση: cPanel
0010 - General Information / Server Statistics

Στην αρχική σελίδα του λογαριασμού cPanel, η δεξιά μπάρα είναι αφιερωμένη στις πληροφορίες και τα στατιστικά του web server σας.

Πιο συγκεκριμένα, στην κατηγορία GENERAL INFORMATION μπορείτε να δείτε το username σας, (χρήσιμο αν έχετε περισσότερα από 1 cPanel accounts), το Primary Domain, την Shared IP του server, την IP που έγινε τελευταία φορά log in στο εν λόγω cPanel καθώς και το σύνδεσμο Server Information με λεπτομερέστατες πληροφορίες του server.

Στην κατηγορία STATISTICS βλέπετε αναλυτικά τα εκάστοτε όρια του hosting σας (Addon Domains, Disk Usage, Email Accounts κλπ.) Όπως επίσης και τις διεργασίες του μηχανήματος (CPU Usage, Memory Usage κλπ.).


IpHost Support - Innovative Web Solutions