Γνωσιακή Βάση: Emails > Συχνά Σφάλματα
0010 - Γενικά προβλήματα με την αποστολή ή παραλάβη email

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που σας αποτρέπουν από το να στείλετε ή να λάβετε email. Οι κύριοι λόγοι είναι οι εξής:

- Λανθασμένες ρυθμίσεις στο mail client.

- Λάθη στο MX Record.

- Έχει ξεπεραστεί το email quota.

- Το μήνυμα σας έχει μαρκαριστεί ως spam από το spam filter.

Στις περισσότερες περιπτώσεις ο αποστολέας του email λαμβάνει σχετικό mail με το μήνυμα σφάλματος όπου αναγράφονται περισσότερες πληροφορίες και μπορεί να σας καθοδηγήσει στη λύση του.

 

- Λανθασμένες ρυθμίσεις στο mail client:

Ελέγξτε πως οι ρυθμίσεις στο email client σας είναι σωστές. Οι σωστές ρυθμίσεις για τα email account που γίνονται hosted στην IPHost βρίσκονται στο cPanel >> Mail >> Email Accounts >> επιλέγξτε email account >> Connect Devices >> Mail Client Manual Settings.

 

- Λάθη στο MX Record:

Ελέγξτε το MX Record. Πλοηγηθείτε στο cPanel >> Domains >> Zone Editor >> επιλέγξτε το κατάλληλο domain >> Manage >> βρείτε το MX Record >> Edit.

 

- Έχετε ξεπεράσει το email quota:

Ελέγξτε πως δεν έχει ξεπεραστεί το email quota. Πλοηγηθείτε στο cPanel >> Mail >> Email Accounts, για το account που θέλετε να ελέγξετε το email quota δείτε τη στήλη Storage: Used/Allocated/% και αν το % είναι πολύ κοντά στο 100% τότε το email quota του συγκεκριμένου λογαριασμού έχει ξεπεραστεί. Αν θέλετε να το αυξήσετε, από το ίδιο μενού επιλέγξτε Manage για το ίδιο email account και αυξήστε την τιμή που βρίσκεται στο πεδίο κάτω από την κατηγορία Allocated Storage Space.

 

- Το μήνυμα σας έχει μαρκαριστεί ως spam από το spam filter:

Υπάρχουν πολλοί λόγοι γιατί ένα email μπορεί να χαρακτηριστεί ως spam. Ένα εργαλείο για να ελέγξετε το reputation του email σας είναι το mail-tester.com.

Άλλο ένα εργαλείο που ελέγχει αν το domain σας έχει γίνει blacklist από υπηρεσίες RBL είναι το mxtoolbox.com.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με το τεχνικό τμήμα της IPHost για περαιτέρω βοήθεια.


IpHost Support - Innovative Web Solutions