Γνωσιακή Βάση: FTP > Συχνά Σφάλματα
0010 - Γενικό σφάλμα - 'Could not connect to server'

Το πιο συχνό σφάλμα στις συνδέσεις FTP είναι το 'Could not connect to server' που συνήθως ευθύνεται είτε σε λανθασμένα στοιχεία στο log in, είτε σε θέμα στον hosting server, είτε σε θέμα με τον ISP (πάροχος υπηρεσίας διαδικτύου).


IpHost Support - Innovative Web Solutions