Γνωσιακή Βάση: FTP > Συχνά Σφάλματα
0100 - Γιατί δεν βλέπω τα αρχεία μου στο FTP client

Αν δεν φαίνονται τα αρχεία και οι φάκελοί σας στο πρόγραμμα FTP, βεβαιωθείτε πως το πρόγραμμα FTP που χρησιμοποιείτε είναι ρυθμισμένο στο Passive mode. Τη ρύθμιση θα την βρείτε στο documentation του εκάστοτε FTP προγράμματος που χρησιμοποιείτε. Επίσης αν έχετε πάνω από 10.000 αρχεία μέσα σε ένα φάκελο, τότε το πρόγραμμα FTP δεν θα σας τα εμφανίσει. Για τα Shared Hosting της IPHost υπάρχει το όριο των 10.000 αρχείων ανά φάκελο για να εμφανίζονται στα προγράμματα FTP. Αν έχετε πάνω από 10.000 αρχεία σε ένα φάκελο, μπορείτε να τα δείτε από το File Manager της cPanel.


IpHost Support - Innovative Web Solutions