Γνωσιακή Βάση: Emails > Συχνά Σφάλματα
0140 - Γιατί δεν μπορώ να λάβω emails στο Webmail

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που σας αποτρέπουν από το λάβετε email χρησιμοποιώντας ένα webmail client.

Οι πιο συνηθισμένοι είναι οι εξής: λάθος καταγραφές MX Records του domain, το όριο του email quota έχει υπερβεί το προκαθορισμένο όριο του mailbox ή προσωρινά προβλήματα του mail server που σας εξυπηρετεί.

 

→ Λάθη στο MX Record:

Ελέγξτε το MX Record. Πλοηγηθείτε στο cPanel >> Domains >> Zone Editor >> επιλέξτε το κατάλληλο domain >> Manage >> βρείτε το MX Record >> Edit.

 

→ Έχετε ξεπεράσει το email quota:

Ελέγξτε πως δεν έχει ξεπεραστεί το email quota. Πλοηγηθείτε στο cPanel >> Mail >> Email Accounts, για το account που θέλετε να ελέγξετε το email quota δείτε τη στήλη Storage: Used/Allocated/% και αν το % είναι πολύ κοντά στο 100% τότε το email quota του συγκεκριμένου λογαριασμού έχει ξεπεραστεί. Αν θέλετε να το αυξήσετε, από το ίδιο μενού επιλέξτε Manage για το ίδιο email account και αυξήστε την τιμή που βρίσκεται στο πεδίο κάτω από την κατηγορία Allocated Storage Space.


IpHost Support - Innovative Web Solutions