Γνωσιακή Βάση: Emails > Συχνά Σφάλματα
0150 - Γιατί δεν μπορώ να στείλω email με συγκεκριμένα επισυναπτόμενα

Οι λόγοι που ένα email με επισυναπτόμενα αρχεία δεν αποστέλλεται είναι:

- Το μέγεθος των επισυναπτόμενων αρχείων ξεπερνά το όριο των MB που έχει οριστεί. Σε αυτή τη περίπτωση, οι mail client σας ενημερώνουν με σχετικό μήνυμα.

- Το πρόγραμμα anti-virus που έχετε στον υπολογιστή σας εντοπίζει ένα από τα επισυναπτόμενα αρχεία ως απειλή. Δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε προσωρινά το πρόγραμμα anti-virus και προσπαθήστε να στείλετε ξανά το email με τα επισυναπτόμενα αρχεία.

- Το file extension για ένα από τα επισυναπτόμενα αρχεία βρίσκεται στη λίστα απαγορευμένων file extension του mail server. Δοκιμάστε να στείλετε το αρχείο με διαφορετικό format.


IpHost Support - Innovative Web Solutions