Γνωσιακή Βάση: Emails > Συχνά Σφάλματα
0050 - Γιατί λαμβάνω bounce-back emails με θέμα 'My mailbox is full'

Αυτό συμβαίνει επειδή το email account σας έχει ξεπεράσει το quota που του έχει οριστεί. Για να το επιβεβαιώσετε πλοηγηθείτε στο cPanel >> Email >> Email Accounts >> στο email account σας δείτε τη στήλη Storage: Used/Allocated/% και αν είναι πολύ κοντά στο 100%, σημαίνει πως το mailbox δεν μπορεί να δεχθεί άλλα emails.


IpHost Support - Innovative Web Solutions