Γνωσιακή Βάση: FTP > Συχνά Σφάλματα
0110 - Γιατί λαμβάνω το σφάλμα 'Internal Server Error 500' μετά το ανέβασμα αρχείων

Κάποιες φορές μετά από το upload κάποιων αρχείων μπορεί να σας εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος 'Internal Server Error 500'. Αυτό συμβαίνει γιατί προσπαθήσατε να ανεβάσετε αρχεία με permissions μεγαλύτερα από 755. Για να λειτουργήσει σωστά ο Apache web server τα permissions των αρχείων πρέπει να είναι μέχρι 755 και τα permissions των φακέλων πρέπει να είναι μέχρι 644.


IpHost Support - Innovative Web Solutions