Γνωσιακή Βάση: Emails > Συχνά Σφάλματα
0120 - Γιατί ο παραλήπτης δεν έλαβε το email μου ενώ δεν έλαβα bounce-back email

Συνήθως σε αυτή τη περίπτωση το email έχει εντοπιστεί από το spam filter στη μεριά του mail server του παραλήπτη και έχει μαρκαριστεί ως spam. Ενημερώστε τον παραλήπτη να ελέγξει στο φάκελο spam. Αν το μήνυμα δεν βρίσκεται στο φάκελο spam του παραλήπτη, τότε πρέπει να υπάρξει επικοινωνία με το αρμόδιο τεχνικό τμήμα που διαχειρίζεται τον mail server του παραλήπτη. Αν το πρόβλημα είναι από τη μεριά του αποστολέα, τότε επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της IPHost για να σας εξυπηρετήσουμε.


IpHost Support - Innovative Web Solutions