Γνωσιακή Βάση: Emails > Συχνά Σφάλματα
0060 - Γιατί ο POP3 ή IMAP server δεν αποδέχεται τη σύνδεση μου

Τα standard ports που χρησιμοποιούνται για τα πρωτόκολλα POP3/IMAP είναι οι 110 και 143 αντίστοιχα. Για την ασφαλή μεταφορά δεδομένων με χρήση SSL/TLS, τα port είναι 995 για POP3 και 993 για IMAP.

Αν κάνετε πολλές αποτυχημένες προσπάθειες σύνδεσης, τότε ο mail server θα σας μπλοκάρει προσωρινά και θα πρέπει να προσπαθήσετε αργότερα.


IpHost Support - Innovative Web Solutions