Γνωσιακή Βάση: Συχνές Ερωτήσεις
0070 - Γιατί πρέπει να χρησιμοποιείτε UTF-8

Οι τοπικές ρυθμίσεις (locale) του server σας είναι πάντα ορισμένες σε utf-8.

Ενώ είναι τεχνικά εφικτή η χρήση διαφορετικής κωδικοποίησης χαρακτήρων (character sets), η utf-8 προσφέρει πολλά περισσότερα οφέλη που δε διαθέτουν τα υπόλοιπα character sets καθώς επίσης δεν έχει "γνωστά προβλήματα" ή bugs. Για αυτόν το λόγο, προτείνουμε μόνο τη χρήση utf-8. 

↓ Γιατί utf-8?

Το locale του συστήματος χρησιμοποιεί κωδικοποίηση χαρακτήρων utf-8 κυρίως για τους εξής λόγους:

• Τα character sets και οι ταξινομήσεις τους (collations) είναι περίπλοκα θέματα. Ένα ενοποιημένο πρότυπο απλοποιεί πάρα πολύ τη διαδικασία του localization.

• Υπάρχει καθολική υποστήριξη του utf-8 παγκοσμίως, το οποίο επιτρέπει την ενσωμάτωση πολλών διαφορετικών γλωσσών στο ίδιο αρχείο ή interface (για παράδειγμα, τη δημιουργία ενός μενού/index με διαθέσιμα locales)

• Διασφαλίζει ότι το locale του συστήματος μπορεί να αλληλοεπιδράσει με άλλα εξωτερικά συστήματα (για παράδειγμα, με file editors ή databases)

• Γλώσσες όπως η JavaScript και η Perl μπορούν να χρησιμοποιούν εγγενώς (natively) δεδομένα utf-8. 

→ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το utf-8, συνιστούμε να δείτε την παρουσίαση του Dan Muey I ♥ Unicode


IpHost Support - Innovative Web Solutions