Γνωσιακή Βάση: Emails > Spam
0020 - Γιατί τα email που στέλνω καταλήγουν στο junk φάκελο του παραλήπτη

Αυτό συμβαίνει όταν το spam filter στον mail server του παραλήπτη μαρκάρει τα emails σας ως spam.

Για να το αποφύγετε αυτό μπορείτε να κάνετε τα παρακάτω:

- Βεβαιωθείτε πως το domain από τα οποία στέλνονται τα emails έχει SPF και DKIM records. Από default τα Shared Hosting της IPHost, δημιουργούν αυτόματα SPF και DKIM records με κάθε νέο domain.

- Ακολουθήστε τα best practices για να μην μαρκάρονται ως spam τα emails σας.

- Ζητήστε από τον παραλήπτη να σας προσθέσει στις επαφές του. Πολύ συχνά τα spam filter επιτρέπουν σε emails να περνάνε, αν μία διεύθυνση βρίσκεται σε ένα address book επειδή θεωρούν πως η διεύθυνση είναι εμπιστεύσιμη.


IpHost Support - Innovative Web Solutions