Γνωσιακή Βάση: FTP > Συχνά Σφάλματα
0050 - Γιατί τερματίστηκε η FTP σύνδεση μου (Session Terminated - Disconnected)

Αν παραμείνετε ανενεργοί για ένα μικρό χρονικό διάστημα στο πρόγραμμα FTP, η σύνδεση θα τερματιστεί και θα πρέπει να ξανά εγκαθιδρύσετε τη σύνδεση με τον FTP server. Το ίδιο συμβαίνει και αν υπάρξει πρόβλημα με τη σύνδεση σας στο διαδίκτυο.


IpHost Support - Innovative Web Solutions