Γνωσιακή Βάση: Emails > Συχνά Σφάλματα
0160 - Μήνυμα σφάλματος - '550 - relay not permitted'

Aυτό το σφάλμα συνήθως υποδεικνύει πως ένας χρήστης προσπαθεί να στείλει ένα email από ένα server που δεν έχει permissions. Τις περισσότερες φορές, αυτό οφείλεται σε λάθος ρυθμίσεις στο mail client και συγκεκριμένα στο πεδίο My Server Requires Authentication. Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις που αυτό οφείλεται στο filtering της υπηρεσίας spam protection στη cPanel και τη ρύθμιση domain name στο incoming spam protection configuration. Σε αυτή τη περίπτωση, επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της IPHost για να σας βοηθήσουμε περαιτέρω.


IpHost Support - Innovative Web Solutions