Γνωσιακή Βάση: Emails > Συχνά Σφάλματα
0190 - Μήνυμα σφάλματος - 'Invalid HELO displayed'

Το μήνυμα σφάλματος 'Invalid HELO displayed' εμφανίζεται όταν ένας χρήστης προσπαθεί να στείλει emails από ένα πρόγραμμα που δεν ακολουθεί τα RFC standards.

Αυτό συμβαίνει σπανίως και η μόνη λύση είναι να χρησιμοποιηθεί άλλο πρόγραμμα (mail client) για την αποστολή email.

 


IpHost Support - Innovative Web Solutions