Γνωσιακή Βάση: Emails > Συχνά Σφάλματα
0080 - Μήνυμα σφάλματος - 'Mail Delivery Failed - returning message to sender'

Το σφάλμα αυτό συμβαίνει συνήθως κατά την αποστολή emails, όταν ο παραλήπτης δεν υπάρχει, είτε ο server του παραλήπτη έχει κάποιο πρόβλημα, είτε ο server του παραλήπτη έχει γίνει blacklist.

Ελέγξτε πως:

- Έχετε γράψει σωστά τη διεύθυνση email του παραλήπτη.

- Το άτομο στο οποίο θα στείλετε το email σας έχει δώσει τη σωστή διεύθυνση.

- Δεν υπάρχουν ειδικοί χαρακτήρες στο πεδίο του παραλήπτη ή στο θέμα του email.


IpHost Support - Innovative Web Solutions