Γνωσιακή Βάση: Emails > Συχνά Σφάλματα
0090 - Μήνυμα σφάλματος - 'Outlook reports Sending and receiving reported error (0x800CCC65)'

Αν σας εμφανίζεται το εξής μήνυμα σφάλματος στο Outlook:

Outlook reports: Sending and receiving reported error (0x800CCC65) Your outgoing (SMTP) email server has reported an internal error

Αυτό σημαίνει πως το Outlook δεν ολοκληρώνει επιτυχώς τη σύνδεση με τον SMTP server που έχετε ορίσει.

Ελέγξτε για την εξερχόμενη αλληλογραφία τις παραμέτρους outgoing server name, port και authentication method. (Αρχείο >> Ρυθμίσεις λογαριασμού >> Ρυθμίσεις Διακομιστή >> Εξερχόμενη Αλληλογραφία)

Αν το πρόβλημα παραμείνει, δοκιμάστε να παραμετροποιήσετε το firewall και το anti-virus πρόγραμμα που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

Σε περίπτωση που δεν έχει επιλυθεί ακόμα το πρόβλημα επικοινωνήστε με τον ISP (πάροχος υπηρεσίας διαδικτύου) σας για να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ποιά ports φιλτράρει για SMTP συνδέσεις.


IpHost Support - Innovative Web Solutions