Γνωσιακή Βάση: Emails > Συχνά Σφάλματα
0180 - Μήνυμα σφάλματος - 'Too many recipients'

Το μήνυμα σφάλματος 'Too many recipients' εμφανίζεται όταν ένας χρήστης προσπαθεί να στείλει ένα email με πολλούς παραλήπτες (πεδία To, Cc, Bcc). Γενικά, προτείνεται να μην υπερβαίνετε τις 50 διευθύνσεις παραληπτών γιατί τρέχετε τον κίνδυνο ο mail server να σας μαρκάρει ως spam.


IpHost Support - Innovative Web Solutions