Γνωσιακή Βάση: Emails > Συχνά Σφάλματα
0210 - Μήνυμα σφάλματος - 'You have not logged into the pop/imap server in the last 30 minutes'

Πολλοί mail server είναι σεταρισμένοι με pop-before-smtp, αυτό σημαίνει πως πρέπει να υπάρξει έγκυρη σύνδεση POP/IMAP πριν ο λογαριασμός email να μπορεί να αποστείλει email και σαν αποτέλεσμα του μπορεί να προκαλέσει αυτό το σφάλμα. Συγκεκριμένα, το μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται συνήθως όταν αποστέλλεται ένα email από mail client που δεν έχει παραλάβει κάποιο μήνυμα από τον server για 30 λεπτά.

Η λύση είναι να κάνετε restart το πρόγραμμα mail client που χρησιμοποιείται (π.χ. Outlook) για να παραλάβει πρώτα τα emails το πρόγραμμα mail client και μετά να αποστείλει το αρχικό email.

Οι mail servers της IPHost για Shared Hosting απαιτούν smtp-before-pop.

 


IpHost Support - Innovative Web Solutions