Γνωσιακή Βάση: Emails > Συχνά Σφάλματα
0200 - Μήνυμα σφάλματος - 'You may have exceeded the maximum number of connections to this server'

Συνήθως, αυτό το μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται στο Mozilla Thunderbird mail client όταν υπάρχουν πάνω από 5 IMAP συνδέσεις. Για να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση στο Mozilla Thunderbird ακολουθήστε τα εξής βήματα Edit >> Account Settings >> Server Settings (στο λογαριασμό email που επιθυμείτε να γίνει η αλλαγή ρύθμισης) >> Advanced >> Maximum Number of server connections to cache και αλλάξτε την τιμή από 5 σε 1 και το πρόβλημα θα έχει επιλυθεί.


IpHost Support - Innovative Web Solutions