Γνωσιακή Βάση: Emails > Ρυθμίσεις Mail Client
0030 - Οδηγίες ρύθμισης Apple Mail για MacOS

Ακολουθήστε τα εξής βήματα για τη ρύθμιση Apple Mail για MacOS:

- Πατήστε το Apple εικονίδιο (πάνω αριστερά στην οθόνη) για το μενού και από εκεί επιλέξτε System preferences.

- Επιλέξτε Internet Accounts.

- Επιλέξτε Add Other Account.

- Επιλέξτε Mail Account.

- Στο pop-up παράθυρο που εμφανίστηκε, συμπληρώστε τα πεδία name, email address, password και πατήστε Sign in.

- Επιλέξτε IMAP, έπειτα συμπληρώστε τα πεδία incoming και outgoing mail server, τα οποία από default είναι της μορφής mail.mydomain.com όπου mydomain.com είναι το πραγματικό domain σας.

- Τέλος, πατήστε Sign In για να επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που δώσατε προηγουμένως και αν όλα ήταν σωστά, τότε η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς.


IpHost Support - Innovative Web Solutions