Γνωσιακή Βάση: FTP > Γενικά
0020 - Ποιό πρόγραμμα FTP να χρησιμοποιήσω

Προτείνεται η χρήση του FTP προγράμματος FileZilla, το οποίο είναι δωρεάν και OpenSource. Μπορείτε όμως κάλλιστα να χρησιμοποιήσετε όποιο FTP πρόγραμμα επιθυμείτε.


IpHost Support - Innovative Web Solutions