Γνωσιακή Βάση: FTP > Ρυθμίσεις FTP Client
0010 - Πώς κάνω log in σε FTP server

Για να συνδεθείτε στον FTP server σας θα χρειαστείτε έναν FTP λογαριασμό και ένα πρόγραμμα FTP client (π.χ. FileZilla).

- Ανοίξτε το πρόγραμμα FTP client.

- Συμπληρώστε τα πεδία Host, username και password, όπου Host το domain του FTP server σας και username/password τα στοιχεία του FTP λογαριασμού. Σημειώνεται πως το username πρέπει να είναι της μορφής user@domain.com, όπου domain.com το πραγματικό domain σας.

- Στο πεδίο Port βάλτε 21.

- Κάντε αποδοχή του certificate.


IpHost Support - Innovative Web Solutions