Γνωσιακή Βάση: Emails > SpamExperts
0020 - Πώς λειτουργεί το SpamExperts;

Το SpamExperts λειτουργεί σε επίπεδο domain. Αν έχετε πολλά domain από τα οποία αποστέλλονται και λαμβάνονται email, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε ξεχωριστά για κάθε ένα domain την υπηρεσία SpamExperts. Αφού ενεργοποιηθεί η υπηρεσία για ένα domain, τα MX record του εκάστοτε domain θα αλλαχτούν αυτόματα για να δείχνουν τους mail server του SpamExperts.


IpHost Support - Innovative Web Solutions