Γνωσιακή Βάση: cPanel
0040 - Πώς μπορώ να ελέγξω το χώρο στο δίσκό του hosting μου

Για να δείτε τη συνολική χρήση χώρο στο δίσκο του server σας, πηγαίνετε στο cPanel >> Home >> Files >> Disk Usage

πλέον έχετε λεπτομερή εικόνα των φακέλων του Home directory και όλων των υποφακέλων του.

Στο κάτω μέρος της σελίδας, υπάρχει η δυνατότητα να ταξινομήσετε τη λίστα των φακέλων ανά όνομα καθώς και βάσει του συνολικού μεγέθους όπως φαίνεται παρακάτω, έτσι ώστε να μπορείτε να δείτε με μιά ματιά τους φακέλους που καταλαμβάνουν τον περισσότερο χώρο.


IpHost Support - Innovative Web Solutions