Γνωσιακή Βάση: Emails > Συχνά Σφάλματα
0030 - Πώς μπορώ να επιλύσω προβλήματα με την αποστολή email

Το πιο συχνό πρόβλημα στην αποστολή emails είναι η λάθος παραμετροποίηση στο mail client. Για να το επιβεβαιώσετε αυτό, προσπαθήστε να στείλετε το ίδιο email από το Webmail και αν σταλεί κανονικά, τότε υπάρχει κάποιo λάθος στις ρυθμίσεις του mail client. Για να βρείτε τις σωστές ρυθμίσεις πλοηγηθείτε στο cPanel >> Email >> Email Accounts >> ο email λογαριασμός σας >> Connect Devices >> Mail Client Manual Settings.

Υπάρχει επίσης η περίπτωση του να σταλεί το email αλλά να μην το δεχτεί ο mail server του παραλήπτη. Οι πιο συχνοί λόγοι για αυτό είναι οι εξής:

- Το email μαρκάρετε ως spam, μπορείτε να ελέγξετε το reputation score του email account σας με το εργαλείο mail-tester.com.

- Ο mail server του παραλήπτη απαιτεί έγκυρα SPF και DKIM record από το domain του αποστολέα.

- Η διεύθυνση IP σας έχει γίνει block από το mail server του παραλήπτη, σε αυτή τη περίπτωση επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της IPHost.

- Η διεύθυνση email του παραλήπτη είναι λανθασμένη, έχει πληκτρολογηθεί με λάθη ή η διεύθυνση email δεν υπάρχει πλέον.


IpHost Support - Innovative Web Solutions