Γνωσιακή Βάση: cPanel
0110 - Πώς μπορώ να προσθέσω κωδικό πρόσβασης στη σελίδα μου

Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον προστασία στη σελίδα σας δίνοντας πρόσβαση μόνο με συγκεκριμένο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης που θα ορίσετε εσείς.

Πιο συγκεκριμένα, πηγαίνοντας στο cPanel >> Home >> Files >> Directory Privacy

βλέπετε όλους τους διαθέσιμους φακέλους στη διαδρομή (directory) Home.

Επιλέγετε το φάκελο ή υποφάκελο που επιθυμείτε να προσθέσετε επιπλέον προστασία και πατάτε Edit.

Στη συνέχεια, επιλέγετε Password protect this directory, συμπληρώνετε ένα όνομα που θέλετε για τον εν λόγω προστατευμένο φάκελο και πατάτε Save.

Αφού λάβετε μήνυμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας, πατάτε Go back και δημιουργείτε αντίστοιχα ένα χρήστη στον οποίο θα δώσετε πρόσβαση. Ορίζετε το Username και το νέο Password που επιθυμείτε και ολοκληρώνετε τη διαδικασία πατώντας Save.

Μετά τις παραπάνω ενέργειες, στο cPanel >> Home >> Files >> Directory Privacy ο φάκελος που επιλέξατε έχει οριστεί σαν "Private" και δίπλα του εμφανίζεται ένα λουκέτο δηλώνοντας πως ο φάκελος είναι password protected.

Πλέον, όποιος προσπαθήσει να μπεί στη σελίδα που περιέχει ο φάκελος που επιλέξαμε, ο browser θα εμφανίσει μήνυμα για Sign in και δεν θα εμφανίσει περιεχόμενό της, αν δεν συμπληρωθούν τα σωστά username / password.


IpHost Support - Innovative Web Solutions