Γνωσιακή Βάση: Emails > Spam
0030 - Πώς μπορώ να προστατευτώ από email spoofing

Για να αποτρέψετε το email spoofing πρέπει να έχετε ενεργά SPF, DKIM και DMARC records στα domains από τα οποία στέλνονται emails.


IpHost Support - Innovative Web Solutions