Γνωσιακή Βάση: Emails > cPanel
0030 - Πώς να αλλάξω τον κωδικό μου στο email

Μέσω μενού της cPanel:

Στο search bar της cPanel γράφετε Email Accounts και πατήστε την αντίστοιχη επιλογή που θα σας εμφανίσει.

Επιλέξτε το λογαριασμό email στον οποίο επιθυμείτε να γίνει η αλλαγή κωδικού και πατήστε Check Email.

Στην κατηγορία Edit Your Settings, πατήστε Password & Security.

Συμπληρώστε τον νέο κωδικό και πατήστε Save.

Κατευθείαν από cPanel Webmail:

Στο URL του browser σας, πληκτρολογείτε το webmail.mydomain.com, όπου mydomain.com είναι το πραγματικό σας domain name, συμπληρώνεστε τα πεδία Username και Password και πατήστε Log in.

Το username ΠΡΕΠΕΙ να είναι της μορφής user@mydomain.com όπου user το όνομα χρήστη και mydomain.com το πραγματικό domain σας.

 

Στην κατηγορία Edit Your Settings, πατήστε Password & Security.

Συμπληρώστε τον νέο κωδικό και πατήστε Save.


IpHost Support - Innovative Web Solutions