Γνωσιακή Βάση: FTP > cPanel
0010 - Πώς να δημιουργήσω FTP λογαριασμό

Στο search bar της cPanel πληκτρολογήστε FTP Accounts και πατήστε την αντίστοιχη επιλογή.

Κάτω από την κατηγορία Add FTP Accounts, συμπληρώστε τα πεδία για τη δημιουργία FTP account.

- Log in: το username του FTP account.

- Domain: το domain για το οποίο θα δημιουργηθεί το FTP account.

- Password: το password του FTP account.

- Directory: το directory του FTP account.

- Quota: το όριο χώρου που καταλαμβάνει στο δίσκο το FTP account.

Πατήστε Create FTP Account και ο FTP λογαριασμός δημιουργήθηκε.


IpHost Support - Innovative Web Solutions