Γνωσιακή Βάση: Emails > cPanel
0020 - Πώς να διαγράψω ένα λογαριασμό email

Στο search bar του cPanel γράφετε Email Accounts και πατήστε την αντίστοιχη επιλογή που θα σας εμφανίσει.

Για τον λογαριασμό email που θέλετε να διαγράψετε πατήστε Manage.

Κάντε scroll down και στο παράθυρο Delete Email Account πατήστε στο Delete Email Account.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαγραφή ενός λογαριασμού email είναι μόνιμη και μη αναστρέψιμη και διαγράφει τόσο το account όσο και τα δεδομένα (emails, mailbox, calendar, contacts).

Αν είστε σίγουροι πως θέλετε να συνεχίσετε με τη διαγραφή του λογαριασμού, τότε στο νέο παράθυρο επιβεβαίωσης που άνοιξε πατήστε Delete.

Ο λογαριασμός email διαγράφηκε επιτυχώς.


IpHost Support - Innovative Web Solutions