Γνωσιακή Βάση: FTP > cPanel
0020 - Πώς να διαγράψω έναν FTP λογαριασμό

Στο search bar της cPanel πληκτρολογήστε FTP Accounts και πατήστε την αντίστοιχη επιλογή.

Κάτω από την κατηγορία FTP Accounts, για το account που επιθυμείτε να διαγράψετε, πατήστε Delete.

Αν θέλετε να διαγραφεί και το Directory του FTP Account, τικάρετε το κουτάκι Delete the User's Home Directory και πατήστε Delete.

Η διαδικασία διαγραφής FTP Account ολοκληρώθηκε.


IpHost Support - Innovative Web Solutions