Γνωσιακή Βάση: FTP > cPanel
0030 - Πώς να κάνω reset τον FTP κωδικό μου

Στο search bar της cPanel πληκτρολογήστε FTP Accounts και πατήστε την αντίστοιχη επιλογή.

Κάτω από την κατηγορία FTP Accounts, για το account που επιθυμείτε να γίνει το password reset, πατήστε Change Password.

Στα πεδία Password και Password (Again), βάλτε τον νέο κωδικό και η διαδικασία password reset ολοκληρώθηκε.


IpHost Support - Innovative Web Solutions