Γνωσιακή Βάση: FTP > Ρυθμίσεις FTP Client
0030 - Πώς να συνδεθώ σε FTP server με FileZilla

Για τη σύνδεση FTP με χρήση FileZilla συμπληρώστε τα πεδία:

- Host: συμπληρώστε το domain name.

- Username: συμπληρώστε το FTP Username το οποίο είναι της μορφής user@domain.com, όπου domain.com το πραγματικό domain σας.

- Password: συμπληρώστε τον αντίστοιχο FTP Password.

- Port: συμπληρώστε την FTP Port, από default 21.

Στο pop-up παράθυρο που εμφανίστηκε, αποδεχτείτε το certificate.


IpHost Support - Innovative Web Solutions