Γνωσιακή Βάση: FTP > Συχνά Σφάλματα
0020 - Μήνυμα σφάλματος - '530 Login authentication failed'

Αυτό το σφάλμα υποδεικνύει πως κάποιο από τα στοιχεία που δώσατε στο log in είναι λανθασμένα. Για να δείτε τα σωστά στοιχεία πλοηγηθείτε στο cPanel >> Files >> FTP Accounts >> Κατηγορία FTP Accounts >> επιλέξτε το account >> Configure FTP Client.


IpHost Support - Innovative Web Solutions