Γνωσιακή Βάση: FTP > Συχνά Σφάλματα
0090 - Μήνυμα σφάλματος - '530 Sorry, but I can’t trust you'

Αυτό το σφάλμα υποδεικνύει πως το directory στο οποίο προσπαθεί να συνδεθεί το FTP client δεν υπάρχει πλέον στον server.


IpHost Support - Innovative Web Solutions