Γνωσιακή Βάση: FTP > Συχνά Σφάλματα
0030 - Μήνυμα σφάλματος - 'EAI_NONAME – Neither nodename nor servname provided, or not known'

Το σφάλμα αυτό υποδεικνύει πως υπάρχει λάθος στο πεδίο Host. Για να βρείτε το σωστό Host πλοηγηθείτε στο cPanel >> Files >> FTP Accounts >> Κατηγορία FTP Accounts >> επιλέξτε το account >> Configure FTP Client >> Manual Settings >> FTP server.


IpHost Support - Innovative Web Solutions