Γνωσιακή Βάση: Domains > cPanel
0020 - Subdomains

Από το search bar του cPanel πληκτρολογήστε Subdomains και πατήστε την αντίστοιχη επιλογή.

Από τη σελίδα Subdomains μπορείτε να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε τα subdomains σας.


Για τη δημιουργία subdomain:

Συμπληρώστε το πεδίο Subdomain. Κάντε κλικ στο πεδίο document root και θα συμπληρωθεί αυτόματα το όνομα του φακέλου στον οποίο θα βρίσκονται τα περιεχόμενα του subdomain. Προτείνεται να προσθέσετε έναν ακόμη φάκελο πριν το φάκελο του subdomain όπως φαίνεται στο παράδειγμα της εικόνας. Αυτό θα κάνει ευκολότερη τη διαχείριση των subdomains σε περίπτωση μεγάλου αριθμού subdomains.

Πατήστε Create για να δημιουργηθεί το subdomain.

Για τη διαγραφή subdomain:

Για το subdomain που θέλετε να διαγράψετε πατήστε Remove

Προσοχή, σημειώνεται πως η διαγραφή ενός subdomain είναι μόνιμη και μη αναστρέψιμη. Το document root, δηλαδή τα αρχεία και οι φάκελοι της ιστοσελίδας, του subdomain δεν διαγράφονται και αν επιθυμείτε να τα διαγράψετε θα πρέπει να το κάνετε από το File Manager.

 

Στη σελίδα επιβεβαίωσης πατήστε Remove Subdomain.

 


IpHost Support - Innovative Web Solutions