Γνωσιακή Βάση: Emails > Συχνά Σφάλματα
0040 - Συνήθη σφάλματα που προκαλούν bounce-back emails

Όταν ένα email δεν φτάνει στον παραλήπτη του, συχνά επιστρέφει στον αποστολέα του με ένα μήνυμα σφάλματος που περιγράφει τι ήταν που προκάλεσε το σφάλμα κατά τη διαδικασία της αποστολής. Αυτά τα emails με το μήνυμα σφάλματος ονομάζονται bounce-back emails.

Τα συνηθισμένα σφάλματα που προκαλούν bounce-back είναι τα εξής:

- 'Mailbox not found', δεν πληκτρολογήθηκε σωστά η διεύθυνση email του παραλήπτη ή η διεύθυνση email δεν υπάρχει πλέον.

- 'Mailbox full' ή 'Mailbox quota exceeded', το mailbox του παραλήπτη είναι γεμάτο και δεν μπορεί να δεχθεί νέα emails.

- 'Connection timed out' ή 'Resources temporary unavailable', ο mail server αντιμετωπίζει κάποιο προσωρινό προβλήμα, ο server προσπαθεί ανά κάποιες ώρες να στείλει ξανά το email και μετά από λίγες μέρες σταματάει και ενημερώνει με email delivery failed.

- 'Could not complete sender verify', το username με το οποίο γίνεται η αυθεντικοποίηση των emails δεν είναι σωστό, βεβαιωθείτε πως το mail client χρησιμοποιεί το full email address ως username. Επίσης, το σφάλμα αυτό μπορεί να προκληθεί αν ο mail server του παραλήπτη απαιτεί έγκυρα SPF και DKIM records πριν δεχθεί email από το domain του αποστολέα.


IpHost Support - Innovative Web Solutions