Γνωσιακή Βάση: SSL
0020 - Τι είναι τα πιστοποιητικά SSL

Τα πιστοποιητικά SSL (SSL Certificates) χρησιμοποιούνται για την κρυπτογράφηση των δεδομένων που οι χρήστες στέλνουν και λαμβάνουν σε έναν ιστότοπο, καθώς και για την πιστοποίηση της αυθεντικότητάς του ταυτόχρονα. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε φορά που ο τελικός χρήστης μιας ιστοσελίδας καταχωρεί ευαίσθητα* δεδομένα, διασφαλίζεται πως κανένας άλλος δε θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά, λόγω της ασφαλούς σύνδεσης μεταξύ του server και browser του τελικού χρήστη.

* Η λειτουργία των πιστοποιητικών SSL παραμένει η ίδια ανεξαρτήτως του τύπου των πληροφοριών που καταχωρούνται. Οποιαδήποτε δεδομένα στείλουμε ή λαμβάνουμε από το server είναι κρυπτογραφημένα όσο χρησιμοποιούμε ασφαλή σύνδεση. Για παράδειγμα, δεν έχει καμμία διαφορά αν συμπληρώνουμε μια φόρμα επικοινωνίας με ασήμαντες πληροφορίες ή αντίστοιχα εκτελούμε μια ηλεκτρονική πληρωμή με άκρως εμπιστευτικά δεδομένα όπως ένας κωδικός πρόσβασης ή αριθμοί πιστωτικών καρτών - είμαστε προστατευμένοι και στις δύο περιπτώσεις. 


IpHost Support - Innovative Web Solutions