0130 - Τι είναι το DMARC record

Το DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) record είναι ένα DNS record τύπου TXT το οποίο χτίζει πάνω σε SPF και DKIM και είναι η best practice επιλογή κατά του email spoofing. Η βασική λειτουργία του DMARC είναι να ενημερώνει το domain του παραλήπτη με τις ενέργειες που θα τρέξει για ένα email όταν αυτό αποτύχει το authentication. Το DMARC έχει επίσης τη λειτουργία να ενημερώνει τον αυθεντικό ιδιοκτήτη ενός domain με email, όταν ένας κακόβουλος χρήστης χρησιμοποιήσει πλαστά το domain για email spoofing.


IpHost Support - Innovative Web Solutions