Γνωσιακή Βάση: Domains > Γενικά
0030 - Τι είναι το DNS

Η λειτουργία της αντιστοίχισης ενός domain name σε IP όπως περιγράφεται στο άρθρο Τι είναι το Domain, επιτυγχάνεται με τη βοήθεια του συστήματος DNS (Domain Name System) για να μετατρέπει ένα μνημονικό όνομα domain στην εκάστοτε διεύθυνση IP ενός μηχανήματος.

Για παράδειγμα, η διεύθυνση iphost.net με τη βοήθεια του DNS μας επιτρέπει να την επισκεφθούμε τη διεύθυνση IP 93.174.120.120 χωρίς να χρειάζεται να τη θυμόμαστε - κάτι που θα καθιστούσε την καθημερινή πλοήγηση εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως ακόμα και χωρίς domain name, ένα μηχάνημα μπορεί να είναι προσπελάσιμο μόνο με την IP του, το οποίο μπορείτε να επιβεβαιώσετε αν πολύ απλά μπείτε στη διεύθυνση 93.174.120.120 και να διαπιστώσετε πως θα σας παραπέμψει όντως στη σελίδα της iphost.net.


IpHost Support - Innovative Web Solutions