Γνωσιακή Βάση: Domains > Γενικά
0010 - Τι είναι το domain

Το domain (εναλλακτικά domain name ή όνομα χώρου) είναι στην ουσία η αντιστοίχιση ενός ονόματος αντιληπτού για τους ανθρώπους, με μια διεύθυνση IP - αντιληπτή για τους υπολογιστές.

Διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που αποτελεί τη μοναδική ταυτότητα ενός μηχανήματος και χρησιμοποιείται από κάθε σελίδα ή διαδικτυακή εφαρμογή προκειμένου να μπορεί να είναι προσπελάσιμη από τους τελικούς χρήστες. Για να μπορέσει λοιπόν ένας άνθρωπος να επικοινωνήσει με ένα μηχάνημα το οποίο έχει "όνομα" της μορφής "120.30.250.75", χρησιμοποιείται ένα domain της μορφής mydomain.com, το οποίο στη συνέχεια αντιστοιχεί στο 120.30.250.75 (την IP του εκάστοτε μηχανήματος). Με αυτό τον τρόπο, το όνομα του μηχανήματος μπορεί εύκολα να απομνημονευθεί χωρίς να υπάρχει η ανάγκη να θυμόμαστε λίστες με αριθμούς, αντί για τα (domain) ονόματα των αγαπημένων μας ιστοσελίδων. Για περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία των domains, διαβάστε Τι είναι τo DNS.

Κάθε domain name αποτελείται απαραίτητα από δύο μέρη. Το πρόθεμα: SLD (Second Level Domain) και η κατάληξη: TLD (Top Level Domain). Πιο συγκεκριμένα, στο παράδειγμα του mydomain.com το πρόθεμα είναι το "mydomain" και η κατάληξη είναι το ".com". Σαν SLD, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε αλφαριθμητικός χαρακτήρας όπως επίσης το σύμβολο της πάυλας ( - ), ωστόσο δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλα σύμβολα.


IpHost Support - Innovative Web Solutions