0020 - Τι είναι το email spoofing

Email spoofing ονομάζεται η πλαστογράφηση της επικεφαλίδας (Header) email που περιέχει τη διεύθυνση του αποστολέα. Με αυτό τον τρόπο, ένας κακόβουλος χρήστης μπορεί να στέλνει μαζικά email τα οποία θα φαίνονται πως στάλθηκαν από κάποιον άλλο χρήστη/λογαριασμό email. Έτσι ο παραλήπτης ενός τέτοιου πλαστογραφημένου email βλέπει πως ο αποστολέας είναι μια διεύθυνση που εμπιστεύεται χωρίς να αντιλαμβάνεται την ύπαρξη του κακόβουλου χρήστη και μπορεί να πέσει θύμα scam/phishing.


IpHost Support - Innovative Web Solutions