Γνωσιακή Βάση: cPanel
0030 - Τι είναι το File Manager

Με το συγκεκριμένο εργαλείο, μπορείτε να διαχειριστείτε εύκολα όλα τα διαθέσιμα αρχεία του hosting σας μέσω ενός browser, πηγαίνοντας στο cPanel >> Home >> Files >> File Manager.

Πλέον έχετε αναλυτική εικόνα όλων των φακέλων και των αρχείων* που είναι διαθέσιμα στο server σας. Επιλέγοντας ένα αρχείο (ή φάκελο), μπορείτε με δεξί κλικ να πραγματοποιήσετε τις εξής ενέργειες: Download, View, Edit, HTML Edit, Move, Copy, Rename, Change Permissions, Delete, Compress.

Επίσης, μπορείτε να ανεβάσετε νέα αρχεία και να δημιουργήσετε νέους φακέλους αντίστοιχα, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά +File και +Folder πάνω αριστερά.


* Για να μπορείτε να δείτε και τα "κρυφά" αρχεία του server σας, πηγαίνετε στο Settings πάνω δεξιά και επιλέγετε Show Hidden Files >> Save.

 


IpHost Support - Innovative Web Solutions